Me elame tormisel ajal. Otsese ja kaudses mõttes. Ilmastikumuutused on juba tinginud olukordi, kus inimesed kannatavad oma ettevalmistamatuse tõttu ja teadlaste hinnangul need süvenevad kiirelt juba praeguse inimpõlve vältel. Sõda ja terrorismgi sammuvad aasta aastalt lähemale. Ei tohiks arvata, et need meid ei saa puudutama.

Elanikkonnakaitse on riiklikult arendatav valdkond Eesti elanikkonna ettevalmistamiseks võimalikuks kriisis toime tulla ilma kõrvalise abita kuni seitse päeva. Seitse päeva abitult kõlekülmas korteris toidu ja veeta! MTÜ Estlander juhataja Erki Vaikre on valdkonna arendaja ja asjatundjana kaasatud vastava rakkerühma töösse.

Täna on elanikkonna hoolimatus enese eest ning ettevalmistamatus valdav. Ja mitte ainult elanike – kohati ka kogukondade ja omavalitsuste. Valdkonnas olukorra parendamiseks viime läbi tellitud koolitusi toimetulekuvõime suurendamiseks (organisatsioonid, kogukonnad), juhendame asjatundjaid vastavate koolitustega (Päästeamet), viime läbi avalikke õppepäevi (rahvakogunemised), nõustame kooslusi ettevalmistusi kavandama (omavalitsused), koostame juhendmaterjale.

 

Elanikkonnakaitse-alane koolitus-intervjuu Päästeametile Erki Vaikrelt:

 

Ülevaade ühest meie elanikkonnakaitse avalikust koolituspäevast:

 

Mõned meie käsitlused elanikkonnakaitsest ajakirjanduses:

https://www.ohtuleht.ee/837393/erki-vaikre-kas-katk-voi-soda
https://www.ohtuleht.ee/826878/erki-vaikre-uppuja-paastmine-on-uppuja-enda-asi
https://geenius.ee/rubriik/moodne-sodur/kriisis-kus-kaob-elekter-aitab-hadast-valja-koige-tavalisem-raadio/