Pakume koolitusi, mis on suunatud õppe- ja koolitusasutustele. Meie juhtmõtteks on õppeainete lõimimine läbi aktiivsete välitegevuste erinevatele vanuserühmadele ning kooliastmetele.

Viime läbi aktiivse iseloomuga koolitusi loodusõpetusest riigikaitseni ning geograafiast kehalise kasvatuseni aineid alati omavahel lõimides. Meie koolituste kestus varieerub kahe tunni ja ühe nädala vahel. Koolitustel osalejate arv on alates kümnest kuni mitmesajani. Kõik sõltub tellija eesmärgist ja vajadusest.

 

Õuesõppe koolitused

Koolitused on arendavad, käelist oskust parandavad ja maailmapilti kujundavad, mis lõimivad endas mitmeid õppekavas leiduvaid aineid seonduvalt aktiivseteks tegevusteks. Koolitused viiakse läbi eelkõige õuekeskkonnas, kuid mitmed valdkonnad kohalduvad ka siseruumis läbiviidavateks.

Iseloomustamaks toome välja lühikirjeldustena mõned näited meie sellele sihtgrupile suunatud koolituste valikust:[

 

OTSI OTTI

Lõimiv ohutusalane aktiivõpe nooremale vanusrühmale, mis annab lastele käitumisjuhised kriisi sattudes (metsa eksimise näitel) ja sellest (vaimseks ja füüsiliseks) välja tulemiseks, tutvustab ümbritsevat loodust (loodusõppe-mängud) ning suunab lapsed aktiivselt liikuma (õpe on liikuv ja aktiivne).

Kestus: 2-3 tundi, osaleva grupi suurus 10-40 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Kehaline kasvatus, sotsiaalsed suhted, kriisiõpe, loodusõpetus, emakeel, geograafia.

 

METSAPÄEV

Lõimiv aktiivõpe nooremale vanusrühmale, mis annab lastele oskuse lihtsamateks käelisteks tegevusteks lõimituna mitmete valdkondadega. Aktiivsel koolitusel liiguvad lapsed juhendaja saatel metsamaastikul sellega tutvudes ja materjale varudes. Peatuskohas valmistatakse juhendaja õpetusel noa ja naaskli abil lihtsaid mänguasju kohalt leitud materjalidest.

Kestus: 2-3 tundi, osaleva grupi suurus 10-20 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Kehaline kasvatus, loodusõpetus, tööõpetus, geograafia, emakeel

 

ÕUEKÖÖK

Lõimiv aktiivõpe nooremale vanusrühmale, mis annab lastele teabe ja esmase oskuse lihtsamast toiduvalmistamisest. Lapsed valmistavad väliköögis lihtsat ja neile meelepärast toitu algusest lõpuni. Pannkoogid moosiga saavad alguse kohviveskis jahu jahvatamisest ja moosi keetmisest ning päädivad ürditee valmistamise ja koogisöömaga.

Kestus: 3-4 tundi, osaleva grupi suurus 10-20 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Kehaline kasvatus, loodusõpetus, kodulugu, ajalugu, tööõpetus, emakeel

 

LÕKKETOIDUD

Lõimiv aktiivõpe, mis annab lastele teabe ja esmase oskuse tulega ümberkäimisest ja ajaloolisest toiduvalmistamisest. Peale väikest loodusmatka koos taimeõppega valmistavad lapsed lõkkel lihtsaid ajalooliselt primitiivsete meetoditega: vinnutamine, tuhas hautamine, suitsupada, vitsaroog, pulgaleib jms. Inspireeriv ränd köögi ajaloos ning omakäelised tegevused arendavad lastes ka valmisolekut ning iseseisvust.

Kestus: 3-4 tundi, osaleva grupi suurus 10-20 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Kehaline kasvatus, loodusõpetus, kodulugu, ajalugu, tööõpetus, emakeel

 

RABARÄND

Lõimiv aktiivõpe algkoolile, mis annab lastele oskuse ohutuks toimimiseks rabamaastikul ning vahetud sisendid märgalade koosluste tundmaõppimiseks lõimituna mitmete teiste valdkondadega. Lisaks arendab laste sotsiaalaset julgust ning tõstab enesehinnangut suutlikkuse osas. Aktiivsel koolitusel liiguvad lapsed juhendaja saatel soo- ja rabamaastikul (peamiselt laudteel) kooslustega tutvudes ja ohutusalast õpet omandades. Maitstakse laukavett, astutakse õõtsikul ja õpitakse tugikepi abil ohukohti ületama.

Kestus: 2-3 tundi, osaleva grupi suurus 10-20 in (gruppe võib olla järjestikuliselt mitmeid).

Lõimimine: Isiksuslik võimekus, kehaline kasvatus, loodusõpetus, geograafia, emakeel

 

ESMAABI

Lõimiv aktiivõpe, mis annab õpilasele esmase oskuse elupäästva esmaabi osutamiseks. Koolitus on lõimitud mitmete teiste valdkondadega. Lisaks arendab see laste sotsiaalaset julgust ning tõstab enesehinnangut suutlikkuse ja otsustusvõime osas. Koolitusel liiguvad õpilased juhendaja saatel looduslikku keskkonda kus tutvustatakse neile esmaabi võtteid. Sellele järgnevad grupiharjutused samas loomulikus keskkonnas kasutades vajadusel ka käepäraseid vahendeid. Lisaks tutvustab koolitaja õpilastele ka enamlevinud ravitaimi, mida leitakse samast loodusest.

Kestus: 2-3 tundi, osaleva grupi suurus 20-30 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Isiksuslik võimekus, käeline suutlikkus, loodusõpetus, geograafia, emakeel

 

MAALINN

Ajaloo-alase põhitaustaga lõimiv õppepäev põhikoolile, mis annab õpilasele ülevaate muinasinimese eluolust eelkõige lihtsa kogukonnaliikme silme läbi. Koolitus viib osalejad vanasse maalinna, kus on taastatud mõned kaitse- ja elurajatised. Osaleja omandab kogemuspildi aastatuhande taguse inimese toimetustest ja maailmakäsitlusest, tuginedes ühelt poolt juhendaja poolt suunatavatele ajaloolistele töödele-toimetustele ning teiselt poolt õpilasele kuvatud vaimsest taustapildist. Meie rahvaste ajaloolise lihtsa elukäsitluse ja loodusfilosoofia joonistumine osaleja mõttesse on seotud praktiliste toimingute ning lihtsate käeliste oskustega. Näitena võib tuua puukuju valmistamist, lõkke tegemist ning sellel toidu valmistamist, peremärkide ja ruunikirja tundmist ning loodusega koostoimimise tarkust.

Kestus: 3-4 tundi, osaleva grupi suurus 20-30 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Ajalugu, kodulugu, tööõpetus, loodusõpetus, emakeel, geograafia.

 

LOODUSKLASS

Kompleksne looduskoolitus, põhikooli vanuserühmale, mis viib osalejad metsiku looduse keskele, suunates seal õppepäeva vältel ise ka eneste eest hoolt kandma. Koolitus sisaldab väikest loodusmatka, taimede õpet, ümbritseva analüüsivat jälgimist, infot ümbruse pärandkultuuri kohta, ohutusalast oskusteavet, juhiseid kriisisituatsioonis toimetulekuks, lihtsamate tööriistade (nuga, kirves, saag) kasutamise õpet ja toiduvalmistamist osalejate poolt alates tule süütamisest ja küttepuude otsimiseni kuni lõkketoidu maitsestamiseni.

Koolitust on võimalik läbi viia igal pool, kus selle tegevused on lubatud seadustega ning võimalikud tehniliselt.

Kestus: 4-6 tundi, osaleva grupi suurus 20-30 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Loodusõpetus, geograafia, ajalugu, tööõpetus, emakeel, sotsiaalne suutlikkus  ja ühiskonnaõpetus.

 

KLASSI KOOSTÖÖ

Koolitus viiakse läbi vabas looduses, kus õpilaste ees seisab palju ootamatuid, koostööd nõudvaid olukordi ja ülesandeid. Alates toormaterjalidest iseseisvast toiduvalmistamisest lõkkel kuni öö veetmiseni vabas õhus. Koolitus aitab tugevdada õpilastevahelist sidet ning tõsta distsipliini ning teineteisega arvestamist.

Kestus: 2-3 päeva, osaleva grupi suurus kuni 30 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Loodusõpetus, geograafia, ajalugu, käsitöö, kultuurilugu, kehaline kasvatus, ühiskonnaõpetus ja sotsiaalne suutlikkus.

 

Toodud näited on vaid üksikud paljude hulgast. Anna edasi oma täpne soov ja lõimimis-eesmärk ning me pakume sulle välja parima lahendi selle saavutamiseks.  Hinnad sõltuvad paljudest asjaoludest, seetõttu on vaja ka see eraldi täpsustada.
Paljud tellijad planeerivad meie koolitusi pikalt ette ja see võimaldab taotleda rahastust EL struktuurifondidest.