Elanikkonnakaitse koolitaja kursus on ainulaadne ja esimene elanikkonnakaitse valdkonnas. See tugineb 2016.aastal loodud elanikkonnakaitse kontseptsioonile ning tänase oluliselt muutunud julgeoleku olukorra vajadustele. Kursus loob ja suurendab hädavajalikku kompetentsi Eestis meie leibkondade ja kogukondade kriisivalmiduse tekkeks. Kursuse lõpetanu on valmis koolitama nii oma elukoha, töökoha, sõpruskonna või muud kogukonda kuni kriisiplaani koostamise ja kogukonna kriisivalmiduse saavutamiseni välja. Kvaliteetse tulemuse tagab kuuest kahepäevasest moodulist koosnev lisatud iseõppega põhjalik õppekava.

 

Juhtide kriisivalmiduse kursus on kahe päevane kursus, mis on suunatud avaliku sektori, erasektori ja kolmanda sektori tipp- ja keskastme juhtidele andmaks neile võime hoida toimimas nende poolt juhitavaid vastutusvaldkondi ka erinevate võimalike kriiside korral. Kursuse läbinu on võimeline koostama oma valdkonna kriisiplaani, komplekteerima oma kriisistaabi ning kavandama ja juhtima oma valdkonna tegevust võimalikus kriisis. Tänases julgeolekuolukorras on organisatsioonide kriisivalmiduse kõige kriitilisem tegus juhtide kriisireguleerimise võime ebaühtlane tase.