KRIISIÕPE

MTÜ Estlander meeskond omab elanikkonnakaitse ja kriisiennetuse valdkonna koolituskompetentsi alates 1996.aastast ja vastava valdkonna eri suundade instruktorite koolituse ja kursuste kavandamise kompetentsi alates 2010.aastast ning oleme olnud kaasatud EV valitsuse juures tegutsenud elanikkonnakaitse kontseptsiooni koostamise rakkerühma töösse alates 2014.aastast. Meie vastava valdkonna koolitused on tunnustatud Eesti, Soome, Rootsi, Madalmaade, Taani ja Ukraina ekspertide poolt.
Altpoolt leiad erinevaid juhismaterjale, mis võivad olla sulle abiks ka ilma meilt koolitust tellimata.

KOGUKONNA KRIISIPLAAN

Kogukondade kriisiplaan on aluseks kogukonna toimetulekule pikema kriisi korral. Olgu selleks suure korrusmaja korteriühistu või hajaküla, vaja on struktureeritud läbimõeldud plaani. Kogukonna kriisiplaani selgitustega malli leiad siit: Kogukonna kriisiplaani mall
Kui sa ei leia eneses piisavalt meelekindlust, aega või kogemust, et koostada oma kogukonna kriisiplaan ise, siis pöördu julgelt meie poole. Kui vähegi võimalik, anname sulle nõu selle koostamiseks või pakume sulle lausa kriisiplaani koostamise teenust.

KOGUKONNA KAARDISTUS

Kogukonna kaardistamine on oluliseks eelduseks kogukonna kriisiplaani loomisel. Siin on põhjalik küsimustik, millest võid välja noppida oma kogukonnale olulise või kasutada seda täies mahus. See näidismaterjal lihtsustab oluliselt su oma kogukonna kriisivalmiduse küsimustiku koostamist: Kogukonna kriisivalmiduse küsimustik

LEIBKONDADE KOOLITUSED

Uppuja päästmine on uppuja enda asi. See vana tõde käib ka kriisis toimetuleku kohta ning seetõttu valmistame ette läbi erinevat tüüpi koolituste ja kursuste perekondi/leibkondi kriisiga toime tulema erinevat tüüpi keskkondades (alates oma kodumajast kuni looduse ja purustatud linnakeskkonnani). Koolitused paneme kokku nn rätsepatööna koostöös tellijaga.

KOGUKONDADE KOOLITUSPÄEVAD

Koolituspäevad kõiki tüüpi kogukondadele annavad üldjuhul tulemuseks muu hulgas kogukonna kriisiteadlikkuse kasvu, selguse kogukonna vajadustest, võimalustest ja lahendustest, koostööpunktid KOV-ga ja naaberkogukondadega ning algse sisendi kogukonna kriisiplaani valmimisele.

ASUTUSTE KOOLITUSPÄEVAD

Sageli on leibkond-kogukond tasand segunenud asutuse või organisatsiooni kollektiiviga. Seetõttu viime läbi ka kriisikoolitusi asutuste kollektiividele just asutuse spetsiifikast ja kollegiaalsetest suhetest lähtuvalt. Koolitused paneme kokku nn rätsepatööna koostöös tellijaga.

JUHTIDE KOOLITAMINE

Juhtide kriisivalmiduse kursus on kahe päevane kursus, mis on suunatud avaliku sektori, erasektori ja kolmanda sektori tipp- ja keskastme juhtidele andmaks neile võime hoida toimimas nende poolt juhitavaid vastutusvaldkondi ka erinevate võimalike kriiside korral. Kursuse läbinu on võimeline koostama oma valdkonna kriisiplaani, komplekteerima oma kriisistaabi ning kavandama ja juhtima oma valdkonna tegevust võimalikus kriisis. Tänases julgeolekuolukorras on organisatsioonide kriisivalmiduse kõige kriitilisem tegus juhtide kriisireguleerimise võime ebaühtlane tase.

KOOLITAJAKURSUSED

Elanikkonnakaitse esmatasandi koolitajakursus. Lühidalt on tegu kuuest kahepäevasest moodulist koosneva kursusega, mille tulemusena sertifitseeritakse värsked instruktorid koolitama nii leibkonna kui ka kogukonna tasandit alates kriisiennetusest ja lõpetades detailse kriisiplaani koostamisega. Kursuse lõpetanule väljastatakse vastav detailse pädevuskirjeldusega sertifikaat koos rinnamärgi ja käiseembleemiga. Kursused on kavandatud terviklikena, kattes kõik, alates koolituskohast, toitlustusest ja majutusest kuni õppijate sertifitseerimise, tunnuste ja õppematerjalide koostamiseni.

KIIRGUSOHT

Tuumasõja hirm on paaniliste lainetena 2022.aastal käinud paar korda üle Eesti. Kuid paanikaks pole tegelikult vähimatki põhjust. Loe läbi, mida karta ja mida mitte ning  milleks peaksime olema valmis:

ELLUJÄÄMISVOLDIK

See on lühike ja kokkuvõtlik juhendmaterjal looduses kriisiga toimetulekuks. Prindi välja ja pane oma hädaabipakki: Ellujäämisvoldik

ÕPPEVIDEOD

Kuidas saada hakkama pärast maailmalõppu (ERR)
Õppetund: “Katastroofi keskel” (Kanal 2)
Õppetund “Elanike valmisolek hädaolukorraks” (Päästeamet)
Kaks õppetundi “Korteri ettevalmistamine kriisiks” (Päästeamet)
Õppetund tavalise pere kriisivalmidusest – lühifilm “Torm” (Päästeamet)

MÕNED MEIE KÄSITLUSED ELANIKKONNAKAITSEST AJAKIRJANDUSES: