Juhtide kriisivalmiduse kursus 

Õppekava

Rakenduskava

Tunnistus

Pädevuskirjeldus

 

Autoriõigus: Erki Vaikre, 2023. Käesolev õppekava koos oma lisadega on intellektuaalne omand ja see on kaitstud autoriõiguse seadusega. Kava ning lisade ja nende osade kopeerimine või plagieerimine ilma autori loata on seadusega karistatav.

MTÜ Estlander omab kõiki õigusi antud õppekava kasutamiseks.